Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

NA POMOC BEJRUTOWI

Miasto wygląda jak strefa działań wojennych, choć to nie wojna jest przyczyną spustoszeń. Ubiegłotygodniowy wybuch chemikaliów w miejscowym porcie spowodował gigantyczne zniszczenia, bez dachu nad głową zostało 300 tys. ludzi. Caritas Polska, we współpracy z Caritas Liban, niesie pomoc poszkodowanym. – Bejrut jest zniszczony, są ofiary śmiertelne, wielu mieszkańców straciło domy, pracę, wszystko. Dostarczamy ludziom […]

Wyniki przetargu na wyposażenie ARKI

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia ośrodka ARKA w Supraślu, znak sprawy: 1/2020, w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:   PAKIET Wykonawca Oferowana cena brutto Pakiet 1 – Meble Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa 111 376,50 zł TOBO Datczuk Spółka Jawna Kuriany 104 15 – 589 Białystok […]

PRZETARG NA WYPOSAŻENIE „ARKI”

Niniejszym informujemy, iż na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1248392 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na dostawę wyposażenia Ośrodka Arka w ramach projektu „Moje miejsce – ARKA”. Ww. projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług […]