Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
banner na strone po zmianie fotki 1 v2
BANER_STRONA
strona3
baner-kilometrry-dobra_www
Paolo_Veronese_-_The_Resurrection_of_Christ_-_WGA24817

Życzenia

Chrystus zmartwychwstan jest, 
nam na przykład dan jest: 
Iż mamy zmartwychpowstać, 
z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

Niech słowa wielkanocnej pieśni

napełnią nasze serca nadzieją, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

jest zapowiedzią naszego z Nim zmartwychwstania.

Na ten wyjątkowy czas świętowania największej tajemnicy chrześcijaństwa

życzę radości i miłości doświadczanej w gronie najbliższych,

niech Zmartwychwstały Chrystus obficie błogosławi i przemienia serca!

ks. Adam Kozikowski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej

z pracownikami