Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAJĘCIA DODATKOWE W SUPRAŚLU

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego w Supraślu, w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”. 

Zapytanie ofertowe: TUTAJ

Formularz ofertowy: TUTAJ

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1170864