Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
Poniedziałek: 9.30-14.30
Piątek: 9.30-14.30

Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych mieści się przy Ogrzewalni oraz Centrum Pomocy Samarytanin Caritas Archidiecezji Białostockiej, przy ul. Kolejowej 26A. 

Zgłaszające się do punktu osoby uzależnione i współuzależnione, mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje dotyczące możliwości i sposobów leczenia uzależnień.

Do zadań Punktu należy przede wszystkim doradztwo w zakresie dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, motywowanie do leczenia oraz wspieranie uzależnionych podejmujących leczenie, prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi, udostępnienie materiałów alkoholowych oraz współpraca z placówkami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Z punktu korzystają osoby w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i wykształceniu, w większości są to mieszkańcy Białymstoku. 

Działalność Punktu jest współfinansowana ze środków Prezydenta miasta Białystok.

Udostępnij:
Skip to content