Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Przegląd Małych Form Teatralnych

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Białostockiej po raz trzeci zorganizował Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych. Impreza miała miejsce 17 września 2015 r. w Klubie Garnizonowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70.

Na początku, gościnnie, wystąpiła grupa młodzieży z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia ze spektaklem o trudnych wyborach życiowych i walce dobra ze złem. Następnie ok. 70 niepełnosprawnych aktorów z 9 ośrodków z województwa podlaskiego zaprezentowało swoje zdolności i talenty. Były to zespoły funkcjonujące przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej.

„Celem przeglądu jest umożliwienie dostępu do kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Daje on możliwość zaprezentowania talentów na profesjonalnej scenie oraz przed szerszą publicznością” – mówił Krzysztof Urbańczyk, kierownik ŚDS.

„Na takim przeglądzie można dużo się nauczyć, co jest dobre, a co złe, co myślą inni. Bardzo lubię uczestniczyć w próbach i odgrywać role” – powiedziała Dorota z WTZ z Moniek. „Jestem zadowolona z efektu. Codziennie ćwiczyliśmy. Podoba mi się atmosfera przeglądu, cieszę się, że mogę spotkać innych ludzi i dobrze się bawić” – dodaje Agnieszka z ŚDS w Białymstoku.

„Uczestnictwo w PMFT ON daje możliwość kontaktu z różnymi formami sztuki teatralnej,  rozwijania swoich umiejętności, budowy lepszej samooceny i samoakceptacji, zwiększa otwartość na innych oraz pozwala dokonać konfrontacji swoich umiejętności aktorskich z innymi osobami występującymi na scenie” – podsumował Krzysztof Urbańczyk. Przegląd zakończył się wręczeniem dyplomów, nagród i upominków.

Impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Miasto Białystok oraz współpracy z 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym.