Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

CIS szansą na zmianę (zakończony)

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt „CIS szansą na zmianę”. W ramach projektu 20 os. głównie z terenu gm. Supraśl i Czarna Białostocka (dodatkowo Wasilków) zostanie objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu – 01.01.2019-29.02.2020

Uczestnicy projektu
Projekt jest adresowany do 20 osób (4 kobiet, 16 mężczyzn) – mieszkańców gmin Supraśl,  Cz. Białostocka., Wasilków, należących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Grupę docelową projektu w 100% będą stanowić osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w tym: osoby, o których mowa w art. 1. ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz trzy osoby niepełnosprawne).

W grupie wiekowej objętej wsparciem w projekcie zostaną ujęte os. w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat).

W stosunku do Uczestników projektu zostaną zastosowane działania aktywnej integracji społecznej i zawodowej:

1. Wsparcie psychologiczne,
2. Doradztwo zawodowe,
3. Wsparcie terapeuty uzależnień,
4. Wsparcie pracownika socjalnego,
5. Działania o charakterze aktywizacji zawodowej prowadzonej w ramach warsztatów zawodowych w CIS (konserwator budynków i budowlano- porządkowa).
6. Ośmiu uczestników projektu skorzysta z kursów zawodowych ( osoby- kurs na obsługę wózków widłowych oraz 5 osób- kurs urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do napięciu do 1 kV). Kurs skończy się uzyskaniem dokumentu- certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja – I tura – Styczeń 2019
II tura – Sierpień 2019

Harmonogram wsparcia
o Wsparcie terapeuty uzależnień – 02.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Wsparcie psychologiczne – 02.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Warsztaty zawodowe w grupie budowlano-porządkowej– 02.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Warsztaty zawodowe w grupie konserwator budynków– 02.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Kursy zawodowe – 02.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Prowadzenie pracy socjalnej w CIS – 01.2019 r. – 02. 2020 r.,
o Poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb zawodowych i opracowanie IPD
-01.2019 r. – 02. 2020 r.

 

Środki na projekt  zostały  pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014 -2020.