Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Szukam pomocy

1. Pomoc dziecku i rodzinie
Dom Matki i Dziecka
Rodzinny Dom Dziecka
Świetlice dla dzieci

2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym
Centrum Integracji Społecznej
Centrum Pomocy Samarytanin
Dom dla Bezdomnych
Klub „Być razem”
Noclegownia dla mężczyzn
Noclegownia dla kobiet
Ogrzewalnia

3. Pomoc osobom niepełnosprawnym
Ośrodek Rehabilitqacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztaty Terapii Zajęciowej

4. Leczenie i rehabilitacja
Gabinet rehabilitacyjny
Stacje Opieki Caritas
Usługi opiekuńcze
Wypożyczalnia sprzętu medycznego

5. Pomoc migrantom i uchodźcom
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

6. Pomoc osobom uzależnionym
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia,
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych.