Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Środowiskowy Dom Samopomocy

Pogodna 63
15 – 365 Białystok
tel. 728 594 189
mail: sds.bialystok@caritas.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki jest placówką pobytu dziennego, funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, posiada 45 miejsc. Ośrodek udziela wparcia społecznego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychicznie nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej.

Celem działania ośrodka jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Placówka zlokalizowana jest na terenie parafii NMP Matki Kościoła w budynku dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działania zgodne z zadaniami pomocy społecznej. Dąży do zapewnienia uczestnikom wsparcia społecznego, którego celem jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, oraz optymalne usamodzielnienie się i integracja społeczna.

Do zadań ŚDS należą:
– zapewnienie opieki w formie dziennego pobytu, a tym samym odciążenie rodziny w sytuacjach gdy nie jest ona w stanie zapewnić opiekę,
– organizowanie czasu pobytu z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
– umożliwienie rozwoju osobowościowego i kulturalnego uczestników,
– realizacja działań mających na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego,
– podejmowanie działań zmierzających do integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym,
– współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi – działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Placówka rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2011 roku.