Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Kolejowa 26A
15-701 Białystok
tel. 85 722 25 21

601 477 818

mail: pik.bialystok@caritas.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek  12:00 – 15:30

wtorek,  piątek  9:00 – 12:30

środa          12:00 – 15:30

czwartek   12:30-16:00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych mieści się przy Centrum Pomocy Samarytanin Caritas Archidiecezji Białostockiej, przy ul. Kolejowej 26A. Zgłaszające się do punktu osoby uzależnione i współuzależnione, oraz DDA mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje dotyczące możliwości i sposobów leczenia uzależnień. Do zadań Punktu należy przede wszystkim: wstępna diagnoza problemu, doradztwo w zakresie dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, motywowanie do leczenia oraz wspieranie uzależnionych podejmujących leczenie, prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi, udostępnienie materiałów dotyczących problemów alkoholowych oraz współpraca z placówkami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w tym Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Z punktu korzystają osoby w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i wykształceniu, w większości są to mieszkańcy Białymstoku. Działalność Punktu jest współfinansowana ze środków Prezydenta miasta Białystok.