Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Klub Seniora

Adres:

ul. św. Kazimierza Królewicza 2

15-817 Białystok

Projekt „Aktywny Senior –Niewykluczony”

Projekt „Aktywny Senior –Niewykluczony” realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Białostockiej współfinansowany jest przez Urząd Miasta Białystok. Projekt zakłada  działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: terapia zajęciowa w formie arteterapii, zajęcia rekreacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne (informatyczne, florystyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej), zajęcia promujące czytelnictwo, w tym biblioteka, warsztaty aktywizacyjno-ruchowe jak również kulinarne, rękodzielniczo-krawieckie, malarskie, klub „Dobry Czas” w ramach którego przeprowadzane są zajęcia plastyczno-manualne wspólne spotkania i śpiewy, a także gry i zabawy umysłowe.

We wszystkich formach aktywizacji udział weźmie ok.40 osób (jedna osoba mogła wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć).