Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Arka – projekt

3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 697 020 098
mail: suprasl@caritas.pl

L’Arche – Arka

Idea wspólnoty  L’Arche (Arka) jest prosta: osoby zdrowe (asystenci, opiekunowie, przyjaciele) mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i dzielą z nimi codzienne życie. Opiekunowie albo wprowadzają się do Arki i zostaje ona miejscem ich życia i pracy jednocześnie, albo pozostają przy swoich codziennych obowiązkach zawodowych, a Arka jest miejscem, do którego wracają po pracy. Trzecie rozwiązanie dla opiekuna zakłada przebywanie we wspólnocie tylko w ciągu dnia.

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Jean Vanier, oficer marynarki, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez o. Thomasa Philippe OP, zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu nazwanym L’ARCHE. W latach sześćdziesiątych życie szybko rozwijającej się wspólnoty w Trosly przyciągało z całego świata wielu młodych ludzi, którzy chcieli dzielić swoje życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ludzie z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach, z których pochodzili. W ciągu kilku lat L’ARCHE otworzyła się na inne kultury, języki i warunki społeczno- ekonomiczne. L’ARCHE powstało w tradycji katolickiej, jednak szybko stało się ekumeniczne i otwarte również na religie niechrześcijańskie.

Pomimo widocznej różnorodności, wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że wkład ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w życie naszych społeczeństw staje się widoczny we wzajemnych relacjach.

Atmosfera rodzinna wspólnot pozwala każdemu – bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie – czuć się ‘u siebie’, rozwijać swoje talenty, budować więzi przyjaźni lub zwyczajnie cieszyć się życiem. Wspólnoty są nie tylko miejscem, gdzie każdy może poczuć się akceptowany, ale także są to miejsca modlitwy i wsparcia dla rodzin i przyjaciół, wolontariuszy i sąsiadów, parafii i innych wspólnot lokalnych.

Obecnie istnieje 150 wspólnot na całym świecie, w Polsce 4, w: Śledziejowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. (źródło: www.larche.org.pl)

Niedługo zostanie otwarty nowy dom Arki w Centrum Pomocy Caritas w Supraślu.

Zapraszamy osoby, które chciałyby pełnić rolę asystentów.

kontakt: ks. Jerzy Sęczek 697020098, Barbara Siemionkowicz 608087832