Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Mieszkania wspomagane

„Moje miejsce – Arka”. Mieszkania wspomagane

3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 697 020 098
mail: suprasl@caritas.pl

 

Nazwa projektu inspirowana jest domami L’Arche (Arka). Idea takiej wspólnoty życia jest prosta: osoby zdrowe (asystenci, opiekunowie, przyjaciele) mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i dzielą z nimi codzienne życie. Opiekunowie albo wprowadzają się do Arki i zostaje ona miejscem ich życia i pracy jednocześnie, albo pozostają przy swoich codziennych obowiązkach zawodowych, a Arka jest miejscem, do którego wracają po pracy. Trzecie rozwiązanie dla opiekuna zakłada przebywanie we wspólnocie tylko w ciągu dnia.

Pierwsza wspólnota L’Arche powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. W latach sześćdziesiątych szybko rozwijające się domy w Trosly przyciągały z całego świata wielu młodych ludzi, którzy chcieli dzielić swoje życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ludzie z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach, z których pochodzili. Pomimo widocznej różnorodności, wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że wkład ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w życie naszych społeczeństw staje się widoczny we wzajemnych relacjach.

Atmosfera rodzinna wspólnot pozwala każdemu – bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie – czuć się ‘u siebie’, rozwijać swoje talenty, budować więzi przyjaźni lub zwyczajnie cieszyć się życiem. Wspólnoty są nie tylko miejscem, gdzie każdy może poczuć się akceptowany, ale także są to miejsca modlitwy i wsparcia dla rodzin i przyjaciół, wolontariuszy i sąsiadów, parafii i innych wspólnot lokalnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby pełnić rolę asystentów w mieszkaniach wspomaganych w Centrum Pomocy Caritas w Supraślu.

kontakt: ks. Jerzy Sęczek 697020098, Barbara Siemionkowicz 608087832