Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych 

15-950 Białystok, ul. Kolejowa 26 a

kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Ogrzewalnia to miejsce przeznaczona dla osób bezdomnych z terenu miasta Białegostoku pragnących schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest:

  • 30 miejsc siedzących (z możliwością zwiększenia do 50),
  • toalety,
  • łaźnia w której można dokonać niezbędne czynności higieniczne oraz przebrać się.

Schronienie w ogrzewalni znaleźć mogą osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Korzystanie z Ogrzewalni jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga żadnych skierowań. Osoby przychodzące do Ogrzewalni bądź przywiezione przez Policję lub Straż Miejską podlegają rejestracji poprzez wskazanie podstawowych danych osobowych.

Ogrzewalnia działa siedem dni w tygodniu, cały rok i  całodobowo.

Ogrzewalnia prowadzona jest w ramach zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku” współfinansowane ze środków Miasta Białystok