Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Noclegownia Mężczyzn św. Brata Alberta

Noclegownia Mężczyzn pod wezwaniem św. Brata Alberta

Sienkiewicza 81/9
15-003 Białystok
tel. 85 675 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Noclegownia Mężczyzn pod wezwaniem św. Brata Alberta jest placówką całodobową dla mężczyzn, posiadającą 100 miejsc (70 mężczyzn otrzymuje pomoc całodobową, 30 mężczyzn może liczyć na pomoc doraźną w postaci noclegu). Głównym celem placówki jest pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej jaką jest ubóstwo oraz brak miejsca zamieszkania. Noclegownia zapewnia mieszkańcom pomoc realizując zadania związane z reintegracją społeczną przy jednoczesnym zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych na bazie pomocy doraźnej. Podstawowym warunkiem przebywania w placówce jest całkowita abstynencja od alkoholu i innych środków odurzających oraz chęć współpracy z personelem. Ponadto w placówce realizowane są działania zapobiegające poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności. Mieszkańcy Noclegowni mają zapewnione całodziennego wyżywienie, mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego. Mają również możliwość otrzymania odzieży, obuwia czy środków higienicznych. Codziennie o godz. 15.30 wydawane są posiłki zarówno dla mieszkańców jak i osób ubogich spoza placówki. Istnieje możliwość skorzystania z kąpieli we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 13:00.

W Noclegowni działa Samorząd oraz Rada Mieszkańców. Rytm funkcjonowania placówki wyznacza plan dnia, dzięki któremu pensjonariusze uczą się gospodarowania czasem z uwzględnieniem podziału na obowiązki i odpoczynek. Ponadto funkcjonuje tu świetlica oraz kaplica, w której regularnie odbywa się modlitwa poranna i wieczorna a raz w miesiącu Msza Święta. W okresach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowane są Wigilia oraz śniadanie Wielkanocne w których bierze udział ok. 200 osób. W ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców utworzona została ekipa remontowo-budowlana, która wykonuje prace remontowe na rzecz placówek Caritas. Placówka współpracuje z policją, Strażą Pożarną, MOPR, oraz innymi jednostkami. Zadanie finansowane ze środków Miasta Białystok.