Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Centrum Pomocy Samarytanin

Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
e-mail: samarytanin.bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Samarytanin niesie pomoc osobom ubogim, starszym, samotnym, zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym.
W Centrum prowadzony jest punkt wydawania odzieży, obuwia, paczek żywnościowych i środków czystości.

Paczki wydawane są w dniach:
wtorek, godz. 10.00 – 15.00
środa, godz. 10.00 – 15.00
czwartek, godz. 11.00 – 16.00
Poniedziałek jest dniem, w którym z pomocy korzystają migranci i uchodźcy. Piątek natomiast jest dniem pracy biurowej.

Samarytanin organizuje również zbiórki żywności, akcje dystrybucji „Toreb Samarytanek” oraz Śniadanie Wielkanocne i Wigilię dla samotnych i potrzebujących mieszkańców Białegostoku.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia Centrum zapewnia dodatkowe wsparcie najuboższym mieszkańcom Białegostoku w postaci paczek świątecznych zawierających podstawowe artykuły żywnościowe.

W Centrum Pomocy Samarytanin realizowany jest program żywnościowy Spiżarnia Caritas, który polega na przekazywaniu żywności z krótkim terminem spożycia.