Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Centrum Integracji Społecznej

Chmielnik 15,
Czarna Białostocka
tel.: (85) 734 12 55
www.integracjaspoleczna.pl
mail: cis.bialystok@caritas.pl

 

Udział w Centrum Integracji Społecznej (CIS) opiera się na zatrudnieniu socjalnym, każdy uczestnik podpisuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku, z oferty CIS mogą korzystać osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione, chore psychicznie, uchodźcy oraz osoby zwalniane z zakładów karnych.

Centrum Integracji Społecznej jest dla większości uczestników pierwszym krokiem do aktywizacji społecznej. Jest to miejsce gdzie w warunkach „ochronnych” przez przynajmniej 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, uczą się pracy zawodowej, systematyczności, odpowiedzialności za własne życie. W ramach reintegracji społecznej  korzystają ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, coacha oraz doradcy zawodowego. W ramach warsztatów zawodowych – muszą również rozpocząć realną pracę w jednej sekcji zawodowej. Dotychczas prowadziliśmy grupy przygotowujące do prac remontowo-budowlanych, w roli opiekunek domowych, z zakresu rękodzieła, gastronomii oraz ogrodnictwa.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej są objęci wsparciem socjalnym oraz świadczeniem integracyjnym  w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (po odbytym miesięcznym okresie próbnym), wypłacanym z Funduszu Pracy.

Statut Centrum Integracji Społecznej nadany został w roku 2010 przez Wojewodę Podlaskiego.

Obecnie w ramach CIS prowadzone są dwa projekty : „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” oraz „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka”. Zatrudnieniem socjalnym objętych jest 27 osób, które biorą udział w warsztatach zawodowych w grupach: budowlano-porządkowej, gastronomiczno-spożywczej oraz rękodzielniczej.