Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

DZIEŃ SKUPIENIA OPIEKUNÓW SKC I SKW

O tym co przed nami, o pielęgnowaniu relacji z drugim człowiekiem, o inspiracjach do pracy z uczniami, a także o tym, co słychać – tak po prostu. Za nami Dzień Skupienia dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas i Szkolnych Kół Wolontariatu.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2018

  Słowo „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza „miłosierdzie”. Wielki Post to czas szczególny, by wprowadzać czyny miłosierdzia w życie. Rusza „Jałmużna wielkopostna”, symbolem której są skarbonki – pieniądze do nich zebrane przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym. Jałmużna Wielkopostna to datki zbierane do „Skarbonek Miłosierdzia” – przez dzieci i młodzież, dorosłych, […]

ARKA PO RAZ 10. W SUPRAŚLU

Po raz dziesiąty osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie, tworzący wspólnotę Arka, spędzili weekend w Supraślu. Piąty w Polsce dom Arki – nabiera realnych kształtów.

Zapytanie ofertowe

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na wykonanie robót budowlanych polegających na : Realizacji projektu „Termomodernizacja i […]