Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Skarbonki Miłosierdzia

Każdego roku w Środę Popielcową Caritas rozpoczyna akcję „Jałmużna wielkopostna”, której celem jest pozyskanie środków na pomoc i leczenie dzieci oraz osób starszych. Akcja polega na zbieraniu ofiar do „Skarbonek Miłosierdzia”, które rozprowadzane są głównie wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem parafii i Szkolnych Kół Caritas. Wypełnione skarbonki przynoszone są do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia […]

Nowa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci

Białostocka Caritas w trosce o dobro dzieci uruchamia świetlicę „Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce. Z inicjatywą utworzenia placówki wyszła parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która widząc potrzebę wsparcia rodzin udostępniła sale na terenie parafii. Projekt dotyczy 15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z osiedla „Zielone”. Celem placówki jest zapewnienie […]

Konkurs dla dzieci biorących udział w programie „Żółty talerz”

Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach realizacji programu „Żółty Talerz”, zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie, zatytułowanym „Marnowanie żywności to…”. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  konkurs plastyczny (technika dowolna)  konkurs literacki (każda forma literacka) Konkurs adresowany jest do podopiecznych świetlic oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorących udział w Programie „Żółty […]

Szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczyna równolegle dwa projekty: „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” oraz „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu aktywności społeczno- zawodowej oraz reintegracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem […]