Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

WĘDRÓWKA PO MAŁEJ OJCZYŹNIE – AKTYWNY SENIOR

Nie nudzą się seniorzy ze św. Kazimierza. Właśnie szykują świąteczne pocztówki. Całkiem nietypowe. W każdy czwartek mają też spotkania z historią. I zwiedzają. Cudzego nie znacie, swego jeszcze bardziej. Tak więc wycieczka. 10 października z nieba lały się strumienie wody. Ale Bóg sprzyja ludziom dobrym. Tak więc padało tylko podczas jazdy autokarem. Na początek krótka […]

AKTYWNY SENIOR – WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH

W niedzielę 13 października w sali wystawowej  kościoła świętego Kazimierza Królewicza odbyło   się  otwarcie wystawy prac plastycznych uczestników Klubu Seniora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Wernisaż otworzył  ks. Wojciech Łazewski  proboszcz  tutejszej parafii, który  w ciepłych słowach powitał  artystów i zgromadzonych gości. Piękne prace malarskie i graficzne powstały podczas 5 spotkań w klubie „Dobry Czas”. Autorzy wystawy […]

Tytuł Wicemistrza w Mistrzostwach Świata w Dobroci dla Caritas Archidiecezji Białostockiej

    Konferencja i Gala Kilometrów Dobra odbyła się 8 października 2019 r. w Krakowskim Teatrze Variete. Caritas Archidiecezji Białostockiej już po raz 6 uczestniczyła w kampanii, wspólnie z innymi  uczestnikami świętowała sukcesy ostatnich lat czyli: 3 krotny tytuł Mistrza Świata w Dobroci, a w tym roku zajęcie 3 miejsca w Mistrzostwach Świata w Dobroci.   […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na dokończenie robót budowlanych polegających na : Realizacji projektu „Termomodernizacja i […]