Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

VII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

18 września 2019 roku na deskach sceny Teatru Dramatycznego  im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbył się VII Przegląd Małych Form Teatralnych „Świat jest teatrem..” zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” Caritas Archidiecezji Białostockiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na dokończenie robót budowlanych polegających na :

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy  Fundacji PGE  za to, że  mogliśmy liczyć na Państwa otwarte i wrażliwe serca, które tak pięknie potrafią dzielić się dobrem z  innymi.  W  imieniu obdarowanych  dzieci pragniemy  gorąco  podziękować   za  pomoc w naszym przedsięwzięciu – remoncie dachu w Rodzinnym  Domu  Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu.