Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

WYNIKI PRZETARGU NA WYPOSAŻENIE ARKI

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia ośrodka ARKA w Supraślu, znak sprawy: 1/2020, w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:   PAKIET Wykonawca Oferowana cena brutto Pakiet 1 – Meble Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa 111 376,50 zł TOBO Datczuk Spółka Jawna Kuriany 104 15 – 589 Białystok […]

PRZETARG NA WYPOSAŻENIE „ARKI”

Niniejszym informujemy, iż na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1248392 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na dostawę wyposażenia Ośrodka Arka w ramach projektu „Moje miejsce – ARKA”. Ww. projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług […]

„ARKA” CARITAS POTRZEBUJE WSPARCIA

Za miesiąc kończy się remont Centrum Pomocy Caritas w Supraślu, w którym ruszy „Arka”, czyli miejsce do życia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. – Radość z finalizacji tej inwestycji przyćmiewają problemy finansowe – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor białostockiej Caritas.