Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Tytuł Wicemistrza w Mistrzostwach Świata w Dobroci dla Caritas Archidiecezji Białostockiej

    Konferencja i Gala Kilometrów Dobra odbyła się 8 października 2019 r. w Krakowskim Teatrze Variete. Caritas Archidiecezji Białostockiej już po raz 6 uczestniczyła w kampanii, wspólnie z innymi  uczestnikami świętowała sukcesy ostatnich lat czyli: 3 krotny tytuł Mistrza Świata w Dobroci, a w tym roku zajęcie 3 miejsca w Mistrzostwach Świata w Dobroci.   […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na dokończenie robót budowlanych polegających na : Realizacji projektu „Termomodernizacja i […]

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

Niniejszym informujemy, iż na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209689 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych tj. w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, przy realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Centrum Pomocy CARITAS przy ul. 3 Maja 5B w Supraślu”.