Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

AKCJA CARITAS „KROMKA CHLEBA”- HARMONOGRAM

  W dniach 15-21 września 2019 r. w ramach akcji „Kromka chleba ” rozprowadzone zostaną „Torby Samarytanki” wśród parafian całej Archidiecezji, aby napełnione, mogły trafić do Centrum Pomocy Samarytanin   i wesprzeć najbardziej potrzebujących  w tym osoby starsze.

PODZIĘKOWANIE

Kolejny rok, kolejne marzenia, kolejne nadzieje … naszych małych i większych przyjaciół z Białorusi. Radosne i spełnione! Dzięki wspaniałym ludziom, którzy przyłączyli się do Akcji „Tornister Pełen Uśmiechu” . Dziękujemy firmie INTERPAKOS.

WYBÓR WYKONAWCY

Niniejszym informujemy, iż na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205149 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych tj. w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, przy realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Centrum Pomocy CARITAS przy ul. 3 Maja 5B w Supraślu”.

FINAŁ AKCJI TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

Akcja Tornister Pełen Uśmiechu dobiega końca. Do Biura Caritas dostarczane są ostatnie wypełnione po brzegi plecaki, które trafią do potrzebujących dzieci z polskich rodzin na Białorusi.