Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

WSPÓLNE WYPIEKANIE CHLEBA W RAMACH AKCJI „KROMKA CHLEBA”

W dniu 20 września 2019 r.  zorganizowane zostało  wspólne wypiekanie chleba w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Białymstoku przy ul: Knyszyńskiej 12 A, w którym wzięli  udział pracownicy, podopieczni placówki oraz seniorzy z Klubu Seniora Caritas przy parafii Świętego Kazimierza w Białymstoku. Wspólne pieczenie i degustacja chleba przez seniorów i niepełnosprawną młodzież, przerodziła się w pogadankę […]

VII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

18 września 2019 roku na deskach sceny Teatru Dramatycznego  im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbył się VII Przegląd Małych Form Teatralnych „Świat jest teatrem..” zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” Caritas Archidiecezji Białostockiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na dokończenie robót budowlanych polegających na :