Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

OPTIMA POLSKA WYREMONTUJE METANOIĘ

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adam Kozikowski podpisał umowę z Pawłem Wyszyńskim, właścicielem firmy OPTIMA POLSKA. Firma z Kleosina zrealizuje projekt pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”.

W zakres prac wejdzie m.in wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, docieplanie ścian i fundamentów, wymiana stolarki, tynkowanie elewacji, wykonanie sufitów, przedścianki, opaski budynku, nowych murków oporowych oraz instalacji sanitarnej.

Zadanie to zostanie realizowane w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Prace mają potrwać do końca września 2018 roku.