Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
banner na strone po zmianie fotki 1 v2
BANER_STRONA
strona3
baner-kilometrry-dobra_www

Zarząd

Caritas jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego, działającym na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele diecezjalnych Caritas stoi właściwy biskup-ordynariusz, w praktyce jednak, zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas. Funkcję dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej pełni ksiądz Adam Kozikowski (od lipca 2015 r.), jego zastępcami są ks. Grzegorz Boraczewski i p. Michał Gaweł. W skład zarządu wchodzą również: ks. Jerzy Sęczek i ks. Piotr Kobeszko.