Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Zarząd i placówki

Caritas jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego, działającym na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele diecezjalnych Caritas stoi właściwy biskup-ordynariusz, w praktyce jednak, zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas. Funkcję dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej pełni ksiądz Jerzy Sęczek (od września 2019 r.), jego zastępcą jest Pan Sebastian Marcin Wiśniewski. Natomiast w skład zarządu wchodzi ks. Paweł Popielnicki .

Centrala Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel./faks: 85 651 90 08
mail: bialystok@caritas.pl

 

Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Nr konta: ( przelewy  zagraniczne) PL 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

 

Centrum Pomocy Caritas
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
mail: suprasl@caritas.pl

Centrum Pomocy „Samarytanin”
ul. Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: samarytanin.bialystok@caritas.pl

Centrum Wolontariatu Caritas
Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: wolontariat.bialystok@caritas.pl

Dom dla Repatriantów
ul. ks. S. Suchowolca 25F
15-565 Białystok
mail:migranci-bialystok@caritas.pl

Dom Matki i Dziecka Nazaret
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 728 594 175
mail: dmdz.suprasl@caritas.pl

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia
16-020 Czarna Białostocka
skr. poczt. 45
tel. 85 710 32 41
mail: metanoia@caritas.pl

Klub Seniora „Dobry czas”   Projekt „Aktywny Senior”
Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
mail: bycrazem@caritas.pl

Noclegownia dla kobiet Św.  Matki Teresy z Kalkuty
ul. Raginisa 55
15-161 Białystok
tel. 85 675 09 50, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Noclegownia dla mężczyzn Św. Brata Alberta
ul. Sienkiewicza 89/1
15-003 Białystok
tel. 85 765 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Projekt „Moje miejsce – Arka”. Mieszkania Wspomagane.
ul.3 Maja 5 B
16-030 Supraśl
tel. 697020097
mail: supraśl@caritas.pl

Projekt „Razem możemy więcej”
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 732 14 44
mail: bialystok@caritas.pl

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
ul. Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: pik.bialystok@caritas.pl

Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu
ul. Nowa 32A
15-343 Białystok
tel. 85 663 16 67
mail: domdziecka.bialystok@caritas.pl

Służba Medyczna Caritas
ul. Kolejowa 26A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: smc@caritas.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „bł.Michała Sopoćko”
ul. Pogodna 63
15 – 365 Białystok
tel. 728 594 189
mail: sds.bialystok@caritas.pl

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica  Dobrego Pasterza”
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 600 306 888
mail: swietlica.suprasl@caritas.pl

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  „Promyk”
ul. Stoczni Gdańskiej 69
15-571 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: swietlica.promyk@caritas.pl

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  „Stokrotka”
ul. Św. Kazimierza 2
15-741 Białystok
mail: swietlica.stokrotka@caritas.pl

Placówka Wsparcia Dziennego  „Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce

ul. Jan Pawła II
16-100 Sokółka
mail: swietlica.sokolka@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku
ul. Knyszyńska 12a
15-702 Białystok
tel. 85 673 13 01
mail: wtz.bialystok@caritas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach
ul. Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel. 85 716 40 79
mail: wtz.monki@caritas.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wypozyczalnia.bialystok@caritas.pl