Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
banner na strone po zmianie fotki 1 v2
BANER_STRONA
strona3
baner-kilometrry-dobra_www

Historia

Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku i  jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, której misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Czyniąc to, Caritas odwołuje się do wartości i zasad wypływających z nauki Ewangelii i katolickiej nauki społecznej.

Aby móc skutecznie przychodzić z pomocą potrzebującym oraz skutecznie, w ich imieniu upominać się o poszanowanie, godność oraz należne prawa, staramy się odczytywać potrzeby duchowe i materialne tych, którzy zostali w jakiejkolwiek formie doświadczeni przez los. Staramy się udzielać pomocy wszystkim, bez względu na ich poglądy polityczne, wyznanie, światopogląd czy płeć. Czynimy to prowadząc specjalistyczne placówki i centra pomocy, prowadząc liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia, rozeznają potrzeby bliźnich.