Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Metropolita Białostocki odwiedził placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej

Dnia 22 czerwca 2022 r. Abp Józef Guzdek wizytował placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej. Odwiedził m.in. białostockie: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Rodzinny Dom Dziecka, Centrum Pomocy Samarytanin, Punkt Informacji o Problemach Alkoholowych, ogrzewalnię, noclegownie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet; mieszkania wspomagane – wspólnotę życia ARKA i Dom Matki i Dziecka w Supraślu oraz Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” w Czarnej Białostockiej.

W każdym z ośrodków Metropolita Białostocki przekazał wyrazy wdzięczności i uznania dla pracowników Caritas za ich pracę, w którą wkładają dużo serca. Akcentował ich oddanie i poświęcenie oraz zachęcał do odkrywania „powołania w powołaniu”.

W czasie licznych rozmów z podopiecznymi wsłuchiwał się w poruszane tematy, odnosząc się z wielkim szacunkiem do sytuacji życiowej rozmówców. Dziękował podopiecznym Caritas za wysiłki, które wkładają w pracę nad sobą i  przezwyciężanie własnych słabości. Mobilizował, zwłaszcza młodzież z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, do brania odpowiedzialności za swoje życie. Arcybiskup przywołał też słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was niczego nie wymagał!”. Z zadowoleniem obejrzał zakończone niedawno inwestycje w Domu Rekolekcyjnym Caritas i w „Metanoi” w Czarnej Białostockiej oraz w Centrum Pomocy Caritas w Supraślu.

Caritas Archidiecezji Białostockiej od ponad 30 lat niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym z Białegostoku i regionu.

Działając w duchu Ewangelii prowadzi na co dzień kilkadziesiąt placówek i akcji pomocowych wspierając tysiące podopiecznych: osoby ubogie, będące w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnością, samotne, chore, seniorów, dzieci i młodzież, uzależnionych oraz migrantów i uchodźców. Prawie stu pracowników oraz kilkadziesiąt kół wolontariatu zrzeszających setki wolontariuszy w szkołach i parafiach, niesie pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej to m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania wspomagane – wspólnota życia ARKA, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice dla dzieci, Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, punkt informacji o problemach alkoholowych, ogrzewalnia, noclegownie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, Centrum Pomocy Samarytanin, wypożyczalnia sprzętu medycznego, Klub Seniora, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Caritas prowadzi również cykliczne akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, przedświąteczne zbiórki żywności, Tornister Pełen Uśmiechów, Honorowy Dawca Dobroci, Studenckie Pogotowie Lekcyjne czy programy stypendialne: Skrzydła oraz Dwa talenty.

Od kilku miesięcy oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Wojna tocząca się tuż za granicami Polski, sprowadziła również na teren Archidiecezji Białostockiej tysiące uchodźców szukających schronienia dla siebie i swoich bliskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom braci i sióstr zza wschodniej granicy, na tyłach białostockiej katedry, w budynkach parafialnych zostało otworzone Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. To właśnie tu Ukraińskie kobiety, młodzież i dzieci, codziennie od poniedziałku do piątku otrzymują niezbędną pomoc: materialną w postaci paczek żywnościowych i odzieży, zabawek i książek, pomoc psychologiczną, prawną, pomoc w znalezieniu pracy czy mieszkania. Tu również udzielane są lekcje języka polskiego, sprawowana jest opieka nad dziećmi, prowadzone są warsztaty i zajęcia integracyjne i rekreacyjne.

Organizując atrakcyjne wyjazdy, Caritas dba, aby dzieci mogły radośnie świętować Dzień Dziecka, a  w wakacje planowane są bezpłatne kolonie i półkolonie.

W supraskim Centrum Pomocy schronienie znalazły ukraińskie matki z dziećmi, także niepełnosprawnymi. Pomoc Ukrainie to również transporty żywności – w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” już ponad 30 ton żywności trafiło do naszych sąsiadów z ramienia białostockiej Caritas. Caritas pomógł również w zakupie i transporcie artykułów medycznych, a także sprzętu medycznego dla ukraińskich szpitali.

To wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie ogromnej rzeszy darczyńców. Dzięki ofiarodawcom możliwa jest mądra i długofalowa pomoc. Ośmielamy się prosić dziś o datki i hojne serce dla podopiecznych białostockiej Caritas. Wspólnie można czynić jeszcze więcej dobra!