Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Siedziba główna

Centrala Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel./faks: 85 651 90 08
mail: bialystok@caritas.pl

Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

 

Centrum Integracji Społecznej

ul. Chmielnik 15,
Czarna Białostocka
tel.: (85) 734 12 55
mail: cis.bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Caritas
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
15-139 Białystok
ul. Warszawska 32
tel. 85 732 55 53
mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy „Samarytanin”
ul. Kolejowa 26 A
15-003 Białystok
tel. 85 722 25 21
mail: samarytanin.bialystok@caritas.pl

Centrum Wolontariatu Caritas
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wolontariat.bialystok@caritas.pl

Dom dla Bezdomnych
ul. Sienkiewicza 89/1
15-003 Białystok
tel. 85 765 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Dom dla Repatriantów
ul. ks. Suchowolca 25F
15-565 Białystok

Dom Matki i Dziecka Nazaret
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 728 594 175
mail: dmdz.suprasl@caritas.pl

Gabinet rehabilitacyjny
ul. Bobrówka 55
19-124 Jaświły
tel. 85 716 85 62
mail: wtz.bobrowka@caritas.pl

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia
16-020 Czarna Białostocka
skr. poczt. 45
tel. 85 710 32 41
mail: metanoia@caritas.pl

Noclegownia dla kobiet
ul. Raginisa 55
15-161 Białystok
tel. 85 675 09 50, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Noclegownia dla mężczyzn
ul. Sienkiewicza 89/1
15-003 Białystok
tel. 85 765 09 06, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Ogrzewalnia
ul. Kolejowa 26A
15-701 Białystok
tel. 85 651 21 53, kom. 664 762 880
mail: bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 697 020 098
mail: orew.suprasl@caritas.pl

Projekt „Być razem”
Antoniuk Fabryczny 40/42
15-741 Białystok
mail: bycrazem@caritas.pl

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 732 14 44
mail: pik.bialystok@caritas.pl

Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu
ul. Nowa 32A
15-343 Białystok
tel. 85 663 16 67
mail: domdziecka.bialystok@caritas.pl

Stacja Opieki Caritas w Choroszczy
ul. Aleja Niepodległości 1D
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 12 58
mail: soc.choroszcz@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 8:00 – 9:30

Stacja Opieki Caritas w Gródku
ul. Fabryczna 12
16-040 Gródek
tel. 85 718 00 53; 660 764 499
mail: soc.grodek@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 11:00 – 13:00

Stacja Opieki Caritas w Krynkach
ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
Tel. 85 722 85 52, 601 477 818
mail: soc.krynki@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 8:00 – 9:00; 14:00 –15:00

Stacja Opieki Caritas w Kuźnicy
ul. Sokólska 5
16-123 Kuźnica Białostocka
tel. 85 722 40 88
mail: soc.kuznica@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 10:30 – 11:30; 14:30 – 15:30

Stacja Opieki Caritas w Nowym Dworze
ul. Sidrzańska 8
16-205 Nowy Dwór
tel. 85 722 60 47
mail: soc.nowydwor@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 10:30 – 11:30; 14:30 – 15:30

Filia Stacji Opieki Nowy Dwór w Sidrze
ul. Sokólska 3
16-124 Sidra
tel. 85 721 16 69, 502535989
mail: soc.sidra@caritas.pl

Stacja Opieki Caritas w Szudziałowie
ul. Górna 4
16-113 Szudziałowo
tel. 85 722 14 66
mail: soc.szudzialowo@caritas.pl
Dyżur w Stacji: 11:00 – 12:00; 14:30 – 15:30

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Pogodna 63
15 – 365 Białystok
tel. 728 594 189
mail: sds.bialystok@caritas.pl

Świetlica dla dzieci im. Dobrego Pasterza w Supraślu
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 600 306 888
mail: swietlica.suprasl@caritas.pl

Świetlica dla dzieci im. św. Jana Bosko
ul. Szkolna 1/1
15-077 Białystok
tel. 664 277 959
mail: swietlica.tecza@caritas.pl

Świetlica dla dzieci im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Maksymiliana Marii Kolbego
15-174 Białystok
mail: swietlica.maksymilian@caritas.pl

Świetlica dla dzieci „Promyk”
ul. Stoczni Gdańskiej
15-571 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: swietlica.promyk@caritas.pl>

Świetlica dla dzieci „Stokrotka”
ul. Antoniuk Fabryczny 40/48
15-741 Białystok
mail: swietlica.stokrotka@caritas.pl

Świetlica dla dzieci w Kuźnicy
ul. Sokólska 5,
16-123 Kuźnica
tel. 505 452 005
mail: swietlica.kuznica@caritas.pl

Usługi Opiekuńcze
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku
ul. Knyszyńska 12a
15-702 Białystok
tel. 85 673 13 01
mail: wtz.bialystok@caritas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach
ul. Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel. 85 716 40 79
mail: wtz.monki@caritas.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 85 651 90 08
mail: wypozyczalnia.bialystok@caritas.pl