Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
BANER_STRONA
BANER_STRONA
baner kilometrry dobra_www

Aktywny senior – niewykluczony

Projekt zakłada systemową animację czasu wolnego osób starszych w wieku poprodukcyjnym, wykazujących bezradność życiową i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zamieszkujących w budynku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40/48 w Białymstoku (budynek dawnego hotelu Iga), który zamieszkują osoby zagrożone „eksmisją na bruk” oraz seniorzy osiedla Dziesięciny i osiedli przyległych, poprzez intensywną pracę opartą na wykorzystaniu różnych narzędzi aktywizacji społecznej, prowadzoną prawie od 5 lat w Klubie „Dobry Czas”, który mieści się w w/w budynku.

Aktywizacja społeczna środowiska lokalnego obejmuje:

 • terapię zajęciową w postaci arteterapii,
 • aktywizację ruchową,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • zajęcia kulturalno – oświatowe,
 • wieczorki filmowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia promujące czytelnictwo,
 • gry i zabawy umysłowe,
 • wspólne spotkania i śpiewy,
 • zajęcia plastyczne,
 • spotkania integracyjne przy muzyce,
 • warsztaty krawiecko- rękodzielnicze,
 • warsztaty malarskie,
 • warsztaty kulinarne, prowadzone w ramach Klubu „Dobry Czas”, będącego formą zagospodarowania czasu wolnego jak i integracji uczestników projektu.

Skuteczność wsparcia zapewnia ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym, (Parafią Rzymskokatolicką Św. Kazimierza Królewicza, Prawosławną Parafią Świętego Ducha w Białymstoku wolontariuszami z Dziesięcin) oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Projekt “Aktywny senior – niewykluczony” jest dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

7ab8289208