Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Wakacyjna akcja Caritas

„Wakacyjna Akcja Caritas” – to jedna z największych i najstarszych inicjatyw prowadzonych przez Caritas. Dzięki niej około 200 dzieci z ubogich rodzin naszej archidiecezji co roku korzysta z bezpłatnych kolonii.

Główne cele akcji wakacyjnej to: dożywianie dzieci, poprawa ich stanu zdrowia i kondycji fizycznej, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania a także oderwanie od problemów z którymi stykają się na co dzień. Kolonie Caritas są często jedyną możliwą formą odpoczynku i wyjazdu wakacyjnego dla tych dzieci.

Programy poszczególnych turnusów obejmują wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie miejscowych atrakcji turystycznych, a także szereg zajęć mających na celu wszechstronny rozwój uczestników. W organizację koloni zaangażowani są wolontariusze Caritas. Podczas każdego turnusu obecny jest duszpasterz, a koloniści codziennie uczestniczą we Mszy Świętej.

Kolonie współfinansowane są z funduszy pozyskanych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, oraz ze środków Caritas Polska, Prezydenta Miasta Białegostoku, ROPS, MOPR i MOPS w Białymstoku oraz z wpłat z parafii i od ofiarodawców indywidualnych.