Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Program „Skrzydła

Program stypendialny „Skrzydła”

Inspiracją powstania programu „Skrzydła” stało się przesłanie św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny” (Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).

„Skrzydła” to pomoc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, która ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Odpowiada za podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka oraz ma bezpośredni wpływ na jego rozwój, zachęca do dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania talentów.

Dzieci w środowisku rówieśników przestają się odróżniać strojem, nie brakuje im zeszytów, książek czy obiadów. Mogą nadrabiać braki poprzez zajęcia dodatkowe i brać udział w szkolnych wyjazdach.

Stypendium może być przeznaczone na:

  • dożywianie w szkole;
  • wyprawkę szkolną (książki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny);
  • odzież letnią i zimową;
  • obuwie;
  • wyjścia szkolne (do kina, teatru, wycieczki szkolne);
  • korepetycje i zajęcia edukacyjne;
  • dojazdy do szkoły;
  • sprzęt komputerowy;
  • wypoczynek letni lub zimowy.

W „Skrzydła” angażują się firmy i osoby indywidualne, które poprzez comiesięczne wpłaty sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium, obejmują opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy.

Pomoc darczyńcy trafia do znanego mu z imienia dziecka a darczyńca otrzymuje roczne rozliczenie z wydanych środków wraz z informacją podsumowującą w jaki sposób sytuacja dziecka zmieniła się po otrzymaniu wsparcia.

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc, mogą wpłacać dowolną sumę na konto Caritas Archidiecezji Białostockiej, 73 1240 5211 1111 0010 2781 3705, z dopiskiem „Skrzydła. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane dla dzieci, które w programie nie zostały objęte stałą opieką.

Aby zostać darczyńcą, pobierz deklarację, wypełnij ją i:

– przynieś do siedziby Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32 w Białymstoku

– wyślij pocztą

– prześlij drogą mailową na adres: wolontariat.bialystok@caritas.pl

 

Pamiętaj każda wpłata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego dziecka!

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja dla osób indywidualnych

Deklaracja dla firm

WNIOSEK do programu Skrzydła