Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
banner na strone po zmianie fotki 1 v2
strona 1
strona3

Program „Skrzydła

Zasil skarbonkę „Skrzydeł”: 73 1240 5211 1111 0010 2781 3705 z dopiskiem „Skrzydła”.

Czy wiesz, że ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego?

Dla wielu z nich szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. Właśnie dla takich dzieci powstał Program Skrzydła, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

„Program Skrzydła” powstał, aby pomagać dzieciom z rodzin najuboższych, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Założeniem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów, poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Inspiracją powstania Programu Skrzydła stało się przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny” (Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).

W ramach programu realizowane są dwa pakiety: „Skrzydła na co dzień” i „Skrzydła na przyszłość”. Pierwszy z nich odpowiada za podstawowe i niezbędne w szkole potrzeby dziecka: wyprawkę szkolną (podręczniki, zeszyty, piórnik, strój gimnastyczny itp.), odzież zimową i letnią. Drugi z nich, „Skrzydła na przyszłość”, zaspokaja te potrzeby ucznia, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do dalszego zdobywania wiedzy: korepetycje, organizowane przez szkołę wyjścia (kino, teatr, wycieczki itp.), wypoczynek letni lub zimowy, dojazd do szkoły.

W „Skrzydła” angażują się firmy i osoby indywidualne, które poprzez swoje długoterminowe deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmują opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego. Pisemne deklaracje, które musi wypełnić przyszły darczyńca, dostępne są w biurze Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32 oraz na stronie www.skrzydla.pl.

Wszystkie osoby, które nie chcą składać długoterminowych deklaracji, jednak chciałyby pomóc, mogą wpłacać dowolną sumę na „Skarbonkę Skrzydeł”, nr konta: 73 1240 5211 1111 0010 2781 3705 z dopiskiem „Skrzydła”. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane dla dzieci, które w programie nie zostały objęte stałą opieką.

Powiększ nasze Skrzydła i dołącz do grona osób, które chcą powstrzymać biedę wśród dzieci. Pamiętaj każda wpłata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego dziecka!

 

KONTO BANKOWE PROGRAMU SKRZYDŁA

Caritas Archidiecezji Białostockiej

 73 1240 5211 1111 0010 2781 3705 z dopiskiem „Skrzydła”.

Więcej informacji o Programie: www.skrzydla.pl

ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08, 889 207 402
mail: e-mail: krynia3@poczta.onet.pl ; bialystok@caritas.pl

skrzydla.bialystok@caritas.pl