“ Czas to Miłość ”  - Kardynał Stefan WyszyńskiCaritas PotrzebującymProwadząc dziesiątki placówek oraz organizując liczne akcje charytatywne pomagamy:.

dzieciom i rodzinom wielodzietnym
osobom ubogim i bezdomnym
niepełnosprawnym, chorym, starszym i samotnym
uzależnionym - młodzieży i dorosłym
kobietom oczekującym na urodzenia dziecka i samotnym matkom
osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie
ofiarom wojen i kataklizmówwięcej na stronie Caritas Potrzebującym

KRS 0000269579

Profile społecznościowe

Działalność Caritas Potrzebującym w obiektywie