“ Jakże byłoby pięknie gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego. ”  - Papież FranciszekCaritas PotrzebującymProwadząc dziesiątki placówek oraz organizując liczne akcje charytatywne pomagamy:.

dzieciom i rodzinom wielodzietnym
osobom ubogim i bezdomnym
niepełnosprawnym, chorym, starszym i samotnym
uzależnionym - młodzieży i dorosłym
kobietom oczekującym na urodzenia dziecka i samotnym matkom
osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie
ofiarom wojen i kataklizmówwięcej na stronie Caritas Potrzebującym

KRS 0000269579

Profile społecznościowe

Działalność Caritas Potrzebującym w obiektywie